PROJECTES

  • PROJECTE DEL PRIMER TRIMESTRE: ELS DINOSAURES !
A principi de curs, i com cada any, vam triar el nom de la classe i va sortir " ELS DINOSAURES ".
Degut a l'interès que va provocar el tema a la nostra aula, vam decidir encetar un procès d'investigació per contestar alguns interrogants que s'havien plantejat:

- COM EREN DE GROSSOS ELS DINOSAURES ?

Amb tota la informació que vam recollir gràcies a les famílies, vam començar a crear el nostre plafó per poder conèixer molts noms de dinosaures, que pesaven i que medien; i a més, les vam ordenar del més gros al més petit.Amb una roda mètrica vam medir a escala real els dinosaures; ho vam fer al passadís i vam començar pel més petit fins que vam arribar al més gran.- COM NAIXIEN ELS DINOSAURES ?

Per poder contestar aquesta pregunta, vam fer converses, vam cercar informació, les famílies també van col.laborar, fins que vam saber que els dinosaures naixien d'OUS.
Per saber com ho feien i per veure un procés semblant vam decidir posar una incubadora a l'aula i ,així, fer nèixer pollets.

Primer de tot, ens vam informar de si nèixen pollets de tots els ous. Vam veure que no, que hi ha ous facundats i ous no facundats i que només nèixen pollets dels ous facundats. Per això, ho vam mirar i comparar !" els ous facundats són aquells amb una taca blanca "
" els ous facundats si les haguessim pusat dintre de s'incubadora haguessin nescut pullets però ara les hem espanyat. Idò mala sort ! "
" n'hi havia tres de facundats i els altres no. Els ous facundats tenen una taca blanca i els altres no tenen aquesta taca.

DURANT EL PROCÉS D'INCUBACIÓ...
  • Cada dia els fillets i filletes giraven els ous perquè no quedessin aferrats  • Cada 2-3 dies posaven aigua a dins s'incubadora perquè els ous necessiten humitat  • També, cada dia contaven quants de dies faltaven per nèixer els pollets.A més a més, pel projector vam mirar unes imatges del desenvolupament embrionari d'un pollet; així els fillets i filletes se van poder fer una petita idea de com els pollets es formen a dins l'ou !

També, vam mirar un vídeo d'un naixement d'un pollet per poder veure realment com ho fan...

La setmana abans de nèixer els pollets ens havíem de preparar, és a dir, havíem de tenir clar on posar-los, havíem d'aconseguir un llum, menjar... Per això vam fer converses i vam passar un circular a les famílies. El cap d'uns dies, a la classe, ja teníem uns quants flexos, una capsa per posar els pollets on ja duia el llum incorporat i també menjar. Així doncs, ja estàvem ben preparats pel naixement dels pollets ! Quina il.lusió !

Uns quants dies abans de nèixer els pollets, el papà de n'Alba ( el papà expert amb aquest tema ) va mirar els ous de dins s'incubadora i els va trobar molt freds. A l'escola, la temperatura de s'incubadora no anava gaire bé i per això la se'n va endur a casa seva per poder-la controlar.

El cap d'uns dies ens va dir que la temperatura estava controlada i que possiblement algun pollet neixeria, tot i això, va posar 4 ous més a dins s'incubadora.

Com que nosaltres ja sabíem cuidar s'incubadora i per assegurar-nos... El papà de n'Alba la se va quedar fins el moment de nèixer els pollets.

UI ! QUINA SORPRESA... !!! Un dilluns n'Alba va venir a l'escola, tota contenta, amb un pollet que havia nascut d'un ou de gallina de dins s'incubadora i que nosaltres el vam cuidar uns quants dies...Per tant, amb el primer intent només va nèixer un pollet, i per això, entre tots vam esbrinar: què ha passat ? per què els altres pollets no han nescut ?
- "no van nèixer perquè no eren ous fecundats"
- " perquè les faltava calor "
- " els pullets no van nèixer perquè sa temperatura no anava bé" ....

I després d'aquesta conversa vam obrir i mirar els ous que van estar a dins s'incubadora.
Tots els fillets i filletes de la classe dels dinosaures, amb molta il.lusió i moltes ganes cada dia cuidaven el pollet, li donaven menjar i aigua...Vam fer observació directe del pollet i el vam dibuixar !
Amb el segón intent, uns quants dies abans de nèixer els 4 pollets, el papà de n'Alba ens va dur l'incubadora a la classe. El cap d'uns dies, un bon matí quan vam arribar a la nostra aula vam trobar a dins s'incubadora un pollet de color negre ! A la fi, VA NÈIXER EL PRIMER POLLET A LA CLASSE. QUINA ALEGRIA !